Jussi Mäkipelto 105

Tietotekniikan diplomi-insinööri

Jussi Mäkipelto on Liberaalipuolueen europarlamenttivaaliehdokas ehdokasnumerolla 105. Olen Pietarsaaressa syntynyt, Oulussa opiskellut ja Kaustisella työskentelevä. Työajalla vastaan mediapalvelimien käyttöliittymäkehityksestä videoprosessoreita valmistavan ranskalaisyrityksen tuotekehitysyksikössä.

Olen ehdolla, koska Euroopan parlamentista puuttuu ymmärrys digitalisaatiosta ja sääntelyn todellisista kustannuksista. Tekijänoikeusdirektiivien kaltaiset kammotukset tekohengittävät tulonsiirroillaan sanomalehtien katoavaa yritystoimintaa, mutta ajavat samalla uutta vaurautta ja hyvinvointia synnyttävät startupit pois Euroopan unionista.

Valmisteilla oleva terroristisen sisällön direktiivi asettaa poistovelvoitteen tunnin sisällä käyttäjien luomalle sisällölle. Mahdoton vaatimus jokaiselle yksityiselle nettisivulle ja useimmille harraste- ja pienpalveluille. Mikäli seuraavan parlamentin kokoonpanossa ei tapahdu selvää muutosta, on Euroopan unioni viemässä Internettiä vain mediajättien ja virastojen tiedostuskanavaksi. Koko ihmiskunnan yhdistävä avoin tietoverkko on yksi ihmishistorian suurista saavutuksista, joka todella ansaitsee puolustajansa.

26.5. järjestettävissä europarlamenttivaaleissa äänestetään Internetin tulevaisuudesta. Ääni minulle on ääni avoimelle Internetille.

Liberaalipuolue - Vapaus valita on laajaa yksilönvapautta ja elinkeinovapautta edistämään pyrkivä puolue. Lähtökohtaisesti ihmisillä on oikeus elää elämäänsä vapaasti haluamallaan tavalla, kunhan he eivät loukkaa muiden ihmisten vastaavaa oikeutta tai vahingoita ympäristöä. Vapaa yhteiskunta on sekä itseisarvo että väline tuottaa hyvinvointia kaikille ihmisille.

Liberaalipuolue - Vapaus valita on laajaa yksilönvapautta ja elinkeinovapautta edistämään pyrkivä puolue. Lähtökohtaisesti ihmisillä on oikeus elää elämäänsä vapaasti haluamallaan tavalla, kunhan he eivät loukkaa muiden ihmisten vastaavaa oikeutta tai vahingoita ympäristöä. Vapaa yhteiskunta on sekä itseisarvo että väline tuottaa hyvinvointia kaikille ihmisille.

Avoin Internet

Maltillinen sääntely

Vapaa kaupankäynti

Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua työelämään. Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, että mahdollisimman moni pääsee mukaan. Valtion alkoholi- ja uhkapelimonopoleista tulee luopua vastuullisesti. Ne ovat epätarkoituksenmukaisia haittojen ehkäisykeinoja.

Jäykät työmarkkinat ovat huono tapa tehdä sosiaaliturvaa. Riskitön kynnys työllistää ja joustava työehdoista sopiminen takaavat, että mahdollisimman monella on edellytykset olla mukana työelämässä. Sosiaaliturva ottaa kopin, jos työelämästä tipahtaa ulos.

Työvoiman saatavuusharkinnasta tulee luopua. Järjestelmä hidastaa ja vaikeuttaa työn ja työntekijän kohtaamista.

Ilmastonmuutos on ennen kaikkea energiapoliittinen ongelma. Runsaspäästöinen energiantuotanto on tehnyt ilmastonmuutoksesta vakavan ongelman, joka on ratkaistava nyt. Myös meidän kulutusvalinnoilla on vaikutusta. Pisterajoitukset ovat tehottomia ja epäoikeudenmukaisia, mutta neutraali hiilivero ohjaa valitsemaan paremmin.

Energiantuotanto ydinvoimalla on tehokas, turvallinen ja varma tapa hillitä ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ei ole kyse siitä, onko tuotanto uusiutuvaa, vaan siitä, kuinka paljon hiilipäästöjä siitä syntyy. Ydinvoima on tänä päivänä optimaalisin tapa tuottaa energiaa, eikä ilmastomuutoksen torjuntaa enää voida työntää myöhemmäksi. Ydinvoima on vähäpäästöisimpiä energiantuotannon muotoja ja tuotettua energianmäärää kohden kaikista turvallisin.

Jussi Mäkipelto - Liberaalipuolue

Twitter

Lyhyet ja nopeat kannanottoni

Facebook

Ajankohtaisista aiheista vähän enemmän

Blogi

Kattavammat kirjoitukset tärkeistä aiheista

YouTube

Kerron kameralle miten asiat ovat

Sähköposti

jussi.makipelto
liberaalipuolue.fi